STAP 1 VAN 3: Identificatie

Beste ouders

Met dit formulier kan u uw kind(eren) inschrijven bij IBO Pimboli.

In deze eerste stap vragen we u het kindnummer op te geven voor het kind dat u wil in- of uitschrijven, samen met uw e-mailadres.

Het kindnummer vindt u op elke detailfactuur die u van ons krijgt (het nummer staat naast de naam van het kind tussen haakjes vermeld). Hebt u nog geen gebruik gemaakt van de opvang sinds september 2017, contacteer ons dan gerust om uw kindnummer(s) op te vragen.

Aan de hand van uw e-mailadres kunnen wij lopende inschrijvingen van uw kind terugvinden. Deze kan u desgewenst inkijken of annuleren. 

Je moet elk kind apart inschrijven dus let erop dat u de 3 stappen doorloopt voor elk van uw kinderen, en voor elke opvangperiode.